Archive for Mai de 2008

DIADA DE LA LLENGUA

Mai 19, 2008

Això és el glosat llegit a la diada de la llengua

 

No tocaria esser així

però seguim fent diades,

l’esforç no serà debades

ni en va farem el camí.

Potser puguem discernir,

avui dins l’algaravia,

l’afany de la Llengua mia

en boca de Ramon Llull

que és viure plena d’orgull

tornant néixer cada dia.

 

No mancaria defensa

si qualcú no l’atacàs,

no caldria alçar el braç

ni lluitar de forma intensa

si la gent fos més propensa

a sentir i a estimar;

això no es pot imposar,

això només es cultiva

per veure brotar la viva

sensació del català.

 

Per això cultivaré

la paraula més sentida

que emociona i dona vida

al qui l’ha de menester,

integra aquell foraster

que ha vengut aquí a viure

i sols mostrarà el somriure

quan senti el batec del cor

i expressi talment com jo

paraules que el fan ser lliure.

 

 Això és la diferència

senyor Delgado amb vostè:

aquí un poble fa valer

el que sent amb coherència

no demanam l’existència

noltros parlam i sentim

estimam, jugam, sofrim,

somiam i veim el món;

però tals paraules són

lluny de vostè, senyor prim.

 

Sàvia Llengua Catalana

plena de diversitat

il·lumina l’apagat

camí del més tarambana,

i esponerosa i ufana

penetra els cors més mesquins

que tots tenguin ben endins

l’amor i la senzillesa

que tu transmets amb bellesa

gran Llengua dels mallorquins.

 

 

 

 

Mateu Xurí.

17 de maig de 2008.

GLOSES DE LA GLOSA

Mai 5, 2008

Com ja feien els aràbigs
de la improvisació oral,
la glosa és més natural
amb cadència musical
dels versos heptasil·làbics

La glosa és per lo normal
per esser dita o cantada,
per tant està mesurada
per l’oïda i ben canada
a nivell estructural.

Si la glosa mos agrada
és pel ritme hermós que té
per això sempre convé
respectar-la i fer-la bé
perquè se senti estimada.

La glosa, pel que jo sé,
és ritme, mètrica i rima;
si tot això s’aproxima
i un bon acudit s’entima
res més s’ha de menester.