Concurs de gloses

Agost 18, 2008

 

ASSOCIACIO CULTURAL ARTÀ

C/ Ciutat 69  C. P. 07570

Artà ( Mallorca )

X CONCURS DE GLOSAT

JOAN SANSÓ ( JENECA ) ANTONI GINARD ( BUTLER )

Degut a la retirada de subvenció per part del CONSELL DE MALLORCA al  Concurs de Glosat a que feim referència, aquest va haver de ser postergat ja que, si bé en principi, ens havien demanat prosseguir amb el mateix, a darrera hora es va produir una contraordre per part de “Relacions Institucionals” del mateix Consell que va impedir la seva celebració.

No obstant “L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ARTÀ,” volent continuar aquest esdeveniment cultural en defensa de la Glosa i de la nostra llengua, ha acordat prosseguir amb el ja consolidat concurs de gran ressonància en tot l’àmbit de la cultura catalana especialment en la nostra modalitat autonòmica, convoca el seva dècima edició.

La celebració de proclamació dels participants i guanyadors tendrà lloc al teatre Municipal d’Artà el divendres 19 de Setembre del corrent any, a les nou de l’horabaixa i s’haurà regit per les següents:

B A S S E S

 

1ª.- Els glosats seran de tema lliure, originals i inèdits. Hauran de ser redactats en català i preferentment en la modalitat de les nostres Illes.

2ª.- Hauran de tenir un mínim de vint versos. Cada participant pot participar-hi amb un màxim de tres treballs signats en pseudònim.

3ª.- Els treballs s’hauran de presentar a L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ARTÀ” C/ Ciutat 69- C.P. 07570. Artà. Fins el dia primer de Setembre de 2008.

4.- Es presentaran per triplicat, mecanografiats a una sola cara baix d’un lema i acompanyats d’un sobre tancat  en el qual, a més del títol de la glosa, hi figurarà el lema i el pseudònim. En el seu interior s’hi posaran les dades del concursant: Lema, nom, adreça, codi postal i telèfon. I, a poder ser, un disquet en el que guardada, hi haurà la composició.

5ª.- El Jurat estarà format per tres persones de reconegut prestigi dins el món de la literatura popular, i un membre de l’Associació.

6ª.- El Jurat podrà declarar els premis deserts i concedir els accèssits que cregui oportú.

7ª.- L’Associació es reserva els drets de publicar els treballs que siguin presentats tant si són premiats com si no.

8ª.- L’acte de lliurament dels premis es celebrarà en el transcurs d’una vetllada el dia 19 de Setembre en el teatre Municipal d’Artà  en la que es donarà lectura als tres primers premis podent fer-ho el propi autor, persona que ells designi o en cas de faltar aquests un membre de la pròpia associació.

9ª.- El sol fet de participar en aquest Concurs, implica l’acceptació de les condicions que inclouen aquestes Basses.

10.- Els premis consistiren, per falta de les corresponents subvencions de les Institucions  en tres obres d’Art ( Escultura i Pintura) proporcionades per eminents artistes de la nostra localitat.

Per qualsevol consulta, dubte o petició sobre aquest Concurs, podeu telefonar al 696 906783 o al correu electrònic: revista@infoarta.com.

             

 

TANCAT!

Juliol 4, 2008

Unes merescudes vacances!

RESUM D’UN MES

Juny 19, 2008

Quin desastre! Fa un mes que aquest blog no sap res de jo. M’ha enviat una carta certificada demanant que putes passava. Ja som aquí!

D’ençà del combat amb els rapers hi ha hagut unes quantes glosades, hem seguit amb el taller de gloses a Inca, és a dir, normal. Per destacar: em varen premiar a Inca amb els premis de maig que convoca l’OCB. Tot un gust, més que per jo per la glosa.

Ara, a finals de juny, ja comencen les festes per tot arreu i amb elles aniran desfilant els glosadors. Intentarem dur l’agenda al dia pels interessats.

Malgrat que no contesti els comentaris, els llegesc i agraesc tots. Ja ho veis, la vagueria em menja!

Salut i glosa!

DIADA DE LA LLENGUA

Mai 19, 2008

Això és el glosat llegit a la diada de la llengua

 

No tocaria esser així

però seguim fent diades,

l’esforç no serà debades

ni en va farem el camí.

Potser puguem discernir,

avui dins l’algaravia,

l’afany de la Llengua mia

en boca de Ramon Llull

que és viure plena d’orgull

tornant néixer cada dia.

 

No mancaria defensa

si qualcú no l’atacàs,

no caldria alçar el braç

ni lluitar de forma intensa

si la gent fos més propensa

a sentir i a estimar;

això no es pot imposar,

això només es cultiva

per veure brotar la viva

sensació del català.

 

Per això cultivaré

la paraula més sentida

que emociona i dona vida

al qui l’ha de menester,

integra aquell foraster

que ha vengut aquí a viure

i sols mostrarà el somriure

quan senti el batec del cor

i expressi talment com jo

paraules que el fan ser lliure.

 

 Això és la diferència

senyor Delgado amb vostè:

aquí un poble fa valer

el que sent amb coherència

no demanam l’existència

noltros parlam i sentim

estimam, jugam, sofrim,

somiam i veim el món;

però tals paraules són

lluny de vostè, senyor prim.

 

Sàvia Llengua Catalana

plena de diversitat

il·lumina l’apagat

camí del més tarambana,

i esponerosa i ufana

penetra els cors més mesquins

que tots tenguin ben endins

l’amor i la senzillesa

que tu transmets amb bellesa

gran Llengua dels mallorquins.

 

 

 

 

Mateu Xurí.

17 de maig de 2008.

GLOSES DE LA GLOSA

Mai 5, 2008

Com ja feien els aràbigs
de la improvisació oral,
la glosa és més natural
amb cadència musical
dels versos heptasil·làbics

La glosa és per lo normal
per esser dita o cantada,
per tant està mesurada
per l’oïda i ben canada
a nivell estructural.

Si la glosa mos agrada
és pel ritme hermós que té
per això sempre convé
respectar-la i fer-la bé
perquè se senti estimada.

La glosa, pel que jo sé,
és ritme, mètrica i rima;
si tot això s’aproxima
i un bon acudit s’entima
res més s’ha de menester.

MOSTRA INTERNACIONAL

Març 28, 2008

X MOSTRA INTERNACIONAL D’IMPROVISADORS(programa provisional) Dissabte, dia 29 de març, al Molí d’en Polit, de Manacor

A les 20,30 hores

Inauguració de l’exposició “10 ANYS DE MOSTRES A MALLORCA” a càrrec del Sr. Antoni Pastor, batlle de Manacor; el Sr. Mateu Llodrà, president de l’Associació Cultural Canonge de Santa Cirga, el Sr. Felip Munar, coordinador de la X Mostra; i la Sra. Magdalena Gelabert, directora de la Fundació Pública mossèn Antoni Ma. Alcover. 

Dimecres, dia 2 d’abril,  a partir de les 18 hores, al Molí d’en Polit de Manacor

Lliurament dels diplomes als centres educatius que han participat en la VII Mostra Escolar de gloses Memorial Sebastià Nicolau Senisu, així com d’un lot de llibres. Un representant de cada centre ha de passar pel Molí d’en Polit a recollir-ho. Es durà a terme una explicació als nins i nines que assisteixin a l’exposició sobre l’art d’improvisar i la importància de les gloses, tant en el passat com en el futur. Dijous, dia 3 d’abril de 2008

Auditori d’Alcúdia, a les 21 hores

 Hi actuaran:Glosadors mallorquins: Antoni Socias, Pobler, Juan Planisi, Planisi, Rafel Roig, Carritxoner, Jaume Juan, Toledo, Antoni Viver, Mostel, Mateu Matas, Xurí, Ma. Magdalena Crespí, Morbereta, Llorenç Cloquell, Màgic Cloquell, Pere J. Munar, Munar, Antoni Viver, Mostel. Blai Salom, Blai.Improvisadors brasilers i argentins: Geraldo Amancio, Francisco de Sales, Gustavo Guichón.Corrandistes del Principat: Rafel Brillant, Ramon de Cervera, Albert Nardi, Lluís Garcia, Carles Belda.Improvisadors de La Toscana (Itàlia): Enrico Rustici i Donato de AmtisVersadores de Canàries: Yapci Bienes, Rodolfo Hernández, José Luis Martín i Pedro Rigoberto  Díaz.  

Divendres, dia 4 d’abril de 2008

Gimnàs CP de sa Pobla, a les 21 hores Hi actuaran:Glosadors mallorquins: Blai Salom, Blai, Jordi Cloquell, Artiller, Joan Palou, Burino, Mateu Matas, Xurí, Macià Ferrer, Macià, Antoni Socias, Pobler, Juan Planisi, Planisi, Jaume Juan, Toledo, Rafel Roig, Carritxoner, Ma. Mag. Crespí, Morbereta.Glosadors menorquins:  Esteve Barceló, Bep Moll, Moisès i el guitarrista Pele.Improvisadors brasilers i argentins: Geraldo Amancio, Francisco de Sales, Gustavo Guichón.Corrandistes del Principat: Rafel Brillant, Ramon de Cervera, Albert Nardi, Lluís Garcia, Carles Belda, Marta Rius.Improvisadors de La Toscana (Itàlia): Enrico Rustici i Donato de AmtisVersadores de Canàries: Yapci Bienes, Rodolfo Hernández, José Luis Martín i Pedro Rigoberto  Díaz.

A les 20,30 hores, al TEATRE DE MANACOR, acte central de la X Mostra

 Hi actuarà:Glosadors de Mallorca: Catalina Forteza, Blava, Margalida Cortès, Manacorina, Francesc Muñoz, Foraster, Antoni Llull, Carnisser, Antoni Galmés, Prim, Antònia Nicolau, Pipiu, Mateu Matas, Xurí.Actuació especial de Miquel Cano, Cano, i Aina Galmés, Aina.Glosadors menorquins:  Esteve Barceló, Bep Moll, Moisès i el guitarrista PeleImprovisadors brasilers i argentins: Geraldo Amancio, Francisco de Sales, Gustavo Guichón.Corrandistes del Principat: Rafel Brillant, Ramon de Cervera, Albert Nardi, Lluís Garcia, Carles Belda, Marta Rius.Improvisadors de La Toscana (Itàlia): Enrico Rustici i Donato de AmtisVersadores de Canàries: Yapci Bienes, Rodolfo Hernández, José Luis Martín i Pedro Rigoberto  Díaz. 

Diumenge, dia 6 d’abril de 2008

A les 20,30 hores, al teatre Escènic de Campos Hi actuarà:Miquel Cano i Aina GalmésGlosadors mallorquins: Margalida Cortès, Manacorina, Antònia Nicolau, Pipiu, Antoni Galmés, Prim, Antoni Llull, Carnisser, Joan Nigorra, Petrer, Mateu Matas, Xurí, Macià Ferrer, Macià, Miquel Campaner, Costitxer, Catalina Forteza, Blava, Jordi Cloquell, Artiller.Glosadors menorquins: Esteve Barceló, Bep Moll, Moisès i el guitarrista PeleImprovisadors brasilers i argentins: Geraldo Amancio, Francisco de Sales, Gustavo Guichón.Corrandistes del Principat: Rafel Brillant, Ramon de Cervera, Albert Nardi, Lluís Garcia, Carles Belda, Marta Rius.Improvisadors de La Toscana (Itàlia): Enrico Rustici i Donato de AmtisVersadores de Canàries: Yapci Bienes, Rodolfo Hernández, José Luis Martín i Pedro Rigoberto  Díaz.

VA ANAR BÉ

Març 3, 2008

Va anar bé l’experiment de glosadors i raperos. Vàrem omplir Sa Botiga des Buffons i la gent va passar gust. Els dos raperos (Sow i Seco) eren bons i donaren guerra, en Macià i un servidor mos sabérem defensar, i contraatacàrem. No sé quin futur pot tenir això quan deixi de ser una novetat.

Per altra part, aquest dissabte vàrem glosar a Es Pinzell en motiu de l’aniversari dels castellers. Glosàrem devers 4 hores! Érem: Moisès, Bep i Xemo (Menorca); Macià i Xurí (Mallorca); i s’hi varen afegir en Titot (Principat) i en Vicent (Menorca).

Hi va haver moments bons, amb un públic collonut! Vàrem xalar molt, dit en bon menorquí. Pels que hi éreu: visca en Campo Vidal!

Aquí teniu les fotos fetes per Potti. http://potti.balearweb.net/post/47290

glosadors a l'aniversari dels CdM

glosadors a l'aniversari dels CdM

GLOSADORS AMB RAPEROS

febrer 19, 2008

S’acosta dimarts 26. Ja ho sabeu! A sa Botiga des Buffons (Vall d’argent, 29). Reserves al 660419673.

Un vespre especial amb Mateu Xurí i Macià Ferrer com a glosadors, i Toni Seco i companyia com a MC (raperos). No sabem que pot donar de si, però fa ganes

TOTA L’ENTREVISTA

febrer 4, 2008

CARRER MAJOR. MATEU MATAS  /  GLOSADOR  BIEL GOMILA. Santa MargalidaiMateu Matas empezó muy joven en el mundo del glosat. Se dedica a ella por afición. Estudia tercer curso de Matemáticas en la UIB.

 -¿Qué le gusta del mundo de la glosa?Que puedo entender la vida a través de ella 

-¿Cuántos años tiene?25 

-Le conocen por “Xurí ”, ¿de dónde viene este sobrenombre?Es el malnom familiar

-¿Cuántos años tenía cuando hizo la primera glosa?No lo sé exactamente, 8 o 9 años 

-¿Se acuerda en qué momento y a quién iba dirigida?En un fogueró por Sant Antoni a un vecino que le habíamos roto las tejas con la pelota. 

-¿Cuántos versos debe tener una estrofa?Para ser una glosa debe tener un mínimo de 4 versos, con un máximo no establecido que raras veces supera los 12 versos 

-¿Cuál resulta la más difícil de confeccionar?La que se hace sin motivo o sin motivación 

-Hábleme de la glosa denominada “décima”La décima no es una glosa en si misma. Es una estrofa de diez versos con cuatro rimas (abbaaccddc). Estructuralmente es más compleja que la glosa, pero cuando consigues dominarla te da más opciones para jugar con las palabras y el sentido o concepto de tus ideas. 

-Dicen que para elaborar una glosa han de pensar en el primer verso y en el último, ¿es así?Han de pensar en el último verso o, mejor aún, los dos últimos que constituyen la idea, el mensaje que se quiere transmitir. A partir de eso entran en juego las rimas, el ritmo, dar sentido a la composición. En la elaboración del denominado final es donde más interviene el talento de cada uno 

-Hablando en términos de la glosa, mantiene “disputas con otro rivales”, ¿cuáles son sus “rivales” glosadors  en Mallorca? Por suerte, han salido tantos que no puedo nombrarlos a todos. Me quedo con Joan Planisi, Toni Socias i Rafel Roig que son los mayores con los que empecé a disfrutar de este fascinante universo. 

-¿Qué pretende la glosa de “picat”?Entretener, reivindicar, pensar, hacer pensar, transmitir, argumentar, reir, reirse… 

-Existen otros tipos de glosa que no sean las de “picat”?Existen los glosadors de posat o de camilla, que realizan glosas más elaboradas sin que el tiempo sea un factor a tener en cuenta. Y entre las dos variantes añadiría la glosa circumstancial que plasma una situación con un breve tiempo para confeccionarla. 

-Haga una glosa en un minuto para  DIARIO DE MALLORCA 

Un minut és per ventura

la relativització,

perquè el cap del glosador

a l’enigma no hi veu cura.

Què és un minut de tortura

o un minut fugaç d’amor?

ENTREVISTES (foto penosa)

febrer 4, 2008

Noticia completa

 04-02-08

 Part Forana         carrer major. MATEU MATAS / Glosador

La ´glosa´ de picat quiere entretener, reivindicar…

 Mateu Matas.  Foto: B. Gomila. MULTIMEDIA

BIEL GOMILA. SANTA MARGALIDA. Mateu Matas Ordinas empezó muy joven en el mundo del glosat. Hoy goza de reconocido renombre en toda la Isla. Estudia tercer curso de Matemáticas en la UIB. Tiene 25 años.

-¿Qué pretende la glosa de picat?
-Entretener, reivindicar, pensar, hacer pensar, transmitir, reírse?
-¿Existen otros tipos de glosa que no sean las de picat?
-Existen los glosadors de posat o de camilla, que realizan glosas más elaboradas sin que el tiempo sea un factor a tener en cuenta. Entre las dos variantes, añadiría la glosa circunstancial, que plasma una situación con un breve tiempo para confeccionarla.
-¿Cuál resulta la más difícil de confeccionar?
-La que se hace sin motivo o sin motivación

-¿Qué le gusta del mundo de la glosa?
-Que puedo entender la vida a través de ella.

-¿Cuántos versos debe tener una estrofa?
-Para ser una glosa debe tener un mínimo de cuatro versos y un máximo no establecido que raras veces supera los doce.